ОЧАКВАНЕ ЗА ВИНА

Очакването за вина е феномен, който се проявява заедно с желанието Ви да направите онова, което сте решили, например, да изразите недоволство, да кажете "НЕ", да отстоите позицията си....

Очакването за вина Ви казва, че другите няма да харесат онова, което правите.

Вие си поставяте високи цели! Убеждавате се, че за да ги постигнете трябва да работите здраво, дори ако Вашата работата не Ви доставя удоволствие. Убеждавате се, че трябва да изграждате нормални отношения дори, ако в определени случай страдате от това. Убеждавате се, че трябва да помагате на другите дори, ако Вашата помощ не е поискана.

Защо правите всичко това? Очевидно, защото, ако отстъпите от Вашите принципи, ще се почувствате слаби и загубени. В определени случаи дори може да решите, че предавате себе си.

Добре, но кой повдигна моралната Ви летва толкова високо?

Истината е, че в болшинството от случаите сами си поставяме високи цели и се самоограничаваме, за да ги достигнем. Искаме да сме организирани, чувствителни, отзивчиви. Искаме толкова много неща, а в действителност, за да се чувстваме добре в кожата си, нашите изисквания не трябва да противоречат на нашия психически комфорт. Противното означава да не можем да живеем в хармония със себе си.

Ако задаваме "перфектни" очаквания към себе си, трябва да притежаваме и силата да се чувстваме сободни да ги нарушаваме при определни обстоятелства, особено ако това изпълва сърцето ни с радост.