Дихателната техника 4-7-8 е предназначена за и ефективно успокоява Вашата нервна система.

Можете да я прилагате преди лягане. Техниката 4-7-8 е особено ефективна за онези от Вас, които заспиват трудно, защото не Ви напускат мислите за работа през деня и текущите проблеми:

  1. Заемете удобна позиция седнали или легнали, ако желаете, затворете очи. Притиснете върха на езика към небцето, отворете леко устата си и издишайте напълно;
  2. Затворете устата и вдишайте през носа, като броите до четири. След това пребройте до седем, задържайки дъха си. Издишайте бавно със свистене, като броите до осем.