Много богати и влиятелни хора, които не познават умението да управляват себе си са нещастни и често умират от свръхдоза, докато се опияняват в "своята власт".

В източната традиция "изповядват" 4 богатства, които трябва да бъдат усвоени, за да придобиете умението да управлявате себе си:

 1. Контрол върху ума
  Ние избираме сами за какво да мислим и за какво не. Когато изпитваме страх и съмнение ние сами отхвърляме контрола на разума върху нашето поведение.
 2. Контрол върху тялото
  Ние контролираме нашето тяло, а не то нас! Ние се храним, спим и се отдаваме на удоволствия точно толкова, колкото смятаме за необходимо.
 3. Невъзмутимост
  Без значение какво се случва, добро или лошо, винаги можем да изберем да бъдем със себе си и да продължим да поддържаме баланс.
 4. Възможност да се насладим на 100%
  Казват, че способността ни да придобиваме вещи значително надхвърля способността да им се наслаждаваме. В резултат на това почти всичко бързо ни става скучно. Богатство притежаваме тогава, когато се наслаждаваме изцяло на вещите, което вече имаме, вместо да страдаме за това, което нямаме.