СЪГЛАСИЕТО С ДРУГИЯ НЕ Е ПОРАЖЕНИЕ, НАПРОТИВ

Съгласието с другия не е поражение, а път към достигане на онова, което ви обединява. Често и двете страни имат множество цели, които са общи, но поради особеностите на човешката психика се фокусират в спора единствено върху онова, което ги разделя.

Прочети още...