Предпечатна подготовка и печат на рекламни материали върху избран от клиента носител.