Производство на кратки музикални, документални и рекламни видео филми и клипове, изработване на заставки и кашове с качество до 4К включително.